„SALUTiamo”

Biserica Valdese italiană ne-a acordat un ajutor pentru proiectul ‘’SALUTĂM’’ : igienă alimentară, prevenţie sanitară şi asistenţă medicală.

 Obiectivul proiectului adresat persoanelor defavorizate, este acela de a asigura direct sau indirect, asistenţă medicală, prin:

  • construirea a două dispensare medicale;
  • asistenţă medicală/psihologică, periodic;
  • cursuri de educaţie alimentară;
  • cursuri de educaţie sanitară;
  • analize medicale periodice;
  • igiena orală (a dinţilor).

Toate aceste activităţi bineînţeles vor fi asigurate de personal calificat şi autorizat în respectivele profesii.